Články

Články

  • Články

    Prečo je rekonštrukcia bytovky výhodná?

    Prečo je rekonštrukcia bytovky výhodná? V priemernej domácnosti sa takmer dve tretiny energie spotrebujú na vykurovanie. Cez steny pritom uniká tretina celkových tepelných strát budov. Spolu so stratami tepla cez nevyhovujúce okná je to viac ako polovica. Pri obdržaní ročného vyúčtovania za spotrebovanú energiu, sa nestačíme nad nedoplatkami čudovať. Pri šetrení energiou treba predovšetkým zabrániť jej stratám. Komplexná rekonštrukcia prináša so sebou ekonomické, technické ale aj hygienické výhody. Pri rozhodovaní o zatepľovaní je potrebné si uvedomiť, že obvodový plášť tvorí kompaktný, konštrukčný a funkčne previazaný celok, ktorý by mal plniť niekoľko dôležitých funkcií. Okrem funkcie zabraňovať tepelným únikom, predlžovať životnosť…

Oznamy

Stránkové hodiny – leto 2019

Prečo je rekonštrukcia bytovky výhodná?

Prečo je rekonštrukcia bytovky výhodná?