Prečo je rekonštrukcia bytovky výhodná?

Prečo je rekonštrukcia bytovky výhodná?
admin

Prečo je rekonštrukcia bytovky výhodná?

V priemernej domácnosti sa takmer dve tretiny energie spotrebujú na vykurovanie. Cez steny pritom uniká tretina celkových tepelných strát budov. Spolu so stratami tepla cez nevyhovujúce okná je to viac ako polovica. Pri obdržaní ročného vyúčtovania za spotrebovanú energiu, sa nestačíme nad nedoplatkami čudovať. Pri šetrení energiou treba predovšetkým zabrániť jej stratám.

Komplexná rekonštrukcia prináša so sebou ekonomické, technické ale aj hygienické výhody.

Pri rozhodovaní o zatepľovaní je potrebné si uvedomiť, že obvodový plášť tvorí kompaktný, konštrukčný a funkčne previazaný celok, ktorý by mal plniť niekoľko dôležitých funkcií. Okrem funkcie zabraňovať tepelným únikom, predlžovať životnosť domu a ochraňovať stavebnú konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi, by mal taktiež zabezpečovať tepelnú pohodu v domácnostiach a v neposlednom rade plniť estetickú funkciu. Zámerom každého vonkajšieho zatepľovania obvodových plášťov budov je vytvoriť jednoliaty tepelnoizolačný systém bez tepelných mostov. Pri kombinácii zateplenia obvodových stien s výmenou okien a pristúpením k ďalším úsporným opatreniam, ako je napr. hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia, zateplenie a rekonštrukcia strechy domu, možno dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie na vykurovanie a teda znížiť ekonomickú zaťaženosť každej domácnosti. Prednosti komplexnej rekonštrukcie obytného domu, rovnako ako úspory ktoré sú výsledkom takýchto opatrení sú nevyčísliteľné.

Úspora tepla

Komplexné zateplenie prináša úsporu tepla viac ako 50 % a tak prináša šetrenie finančných prostriedkov. Pri hydraulickom vyregulovaní systému ÚK, zateplení strechy a výmene okien je to až  do 60%.

Zlepšenie fyzického stavu budovy

Stavebná konštrukcia je vďaka zatepleniu chránená pred bezprostrednými nepriaznivými vplyvmi počasia, čím sa predĺži jej životnosť.

Zhodnotenie objektu

Objekt získa atraktívnejší vzhľad a zvýši sa jeho trhová hodnota.

Tepelno-akumulačné vlastnosti budovy

Výhodný cyklus chladnutia a ohrevu miestností.

Akustické vlastnosti

V dôsledku komplexného zateplenia bude tlmiť nadmerný hluk z ulice.

Hygiena

Znižuje sa riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane obvodových stien a následnej tvorby mikroorganizmov a vzniku plesní, dochádza k skvalitneniu vnútornej pohody prostredia.