Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Slovenský zväz výrobcov tepla

www.szvt.sk

Združenie bytového hospodárstva Slovenska

www.zbhs.sk

Všetko o teple a energii

www.oteple.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

www.urso.gov.sk

Slovenská energetická agentúra

www.sea.gov.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk

Štátny fond rozvoja a bývania

www.sfrb.sk

Zbierka zákonov SR

www.zbierka.sk