Upravené stránkové hodiny

Upravené stránkové hodiny

O Z N A M

Oznamujeme váženým vlastníkom bytov a nebytových priestorov

bytových domov v správe spoločnosti
KOMBYT – IZOLÁCIE, s.r.o., Trenčín, že

od 06.07.2022 do 11.09.2022
budú z dôvodu čerpania dovoleniek upravené stránkové

hodiny nasledovne:

UTOROK od 9.00 hod. do 11.00 hod.

STREDA od 9.00 hod. do 11.00 hod.

ŠTVRTOK od 9.00 hod. do 11.00 hod.

V prípade potreby na základe telefonického dohovoru je
možné dohodnúť aj termín mimo vyššie uvedených
stránkových hodín na telefónnom čísle: 0911 742 088.

Za porozumenia Vám ďakujeme.