Upravené stránkové  hodiny z dôvodu čerpania dovoleniek

Upravené stránkové hodiny z dôvodu čerpania dovoleniek

O Z N A M

Oznamujeme váženým vlastníkom bytov a nebytových priestorov

bytových domov v správe spoločnosti
KOMBYT – IZOLÁCIE, s.r.o., Trenčín, že

od 3.7.2023 do 31.8.2023

budú z dôvodu čerpania dovoleniek upravené stránkové

hodiny nasledovne:

UTOROK od 9.00 hod. do 11.00 hod.
STREDA od 9.00 hod. do 11.00 hod,
ŠTVRTOK od 9.00 hod. do 11.00 hod.

UPOZORNENIE:

Vyššie uvedená úprava sa týka aj 36. týždňa ,

od 4.9.2023 do 8.9.2023

V prípade potreby na základe telefonického dohovoru je
možné dohodnúť aj termín mimo vyššie uvedených
stránkových hodín na telefónnom čísle: 0911 742 088.

Za porozumenia Vám ďakujeme.

V Trenčíne, dňa 27.6.2023 KOMBYT – IZOLÁCIE, s.r.o.
Ing. Dana Bošanská, v.r.