Zrušené stránkové hodiny z dôvodu čerpania riadnej dovolenky od 21.12.2022 do 5.1.2023

Zrušené stránkové hodiny z dôvodu čerpania riadnej dovolenky od 21.12.2022 do 5.1.2023

Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov

bytových domov v správe spoločnosti
KOMBYT – IZOLÁCIE, s.r.o., Trenčín, že

od 21.12.2022 do 5.1.2023

budú pre našich klientov z r u š e n é  stránkové hodiny

z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

V prípade nevyhnutných okolností pre potreby
komunikácie je Vám k dispozícii:
– telefónne číslo: 0911 742 088
– e-mailová adresa: kombyt@kombyt.sk

Za porozumenie Vám ďakujeme a prajeme príjemné
prežitie vianočných sviatkov.z