Zrušené  stránkové hodiny od 20.12.2023 do 5.1.2024

Zrušené stránkové hodiny od 20.12.2023 do 5.1.2024

Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 

bytových domov v správe spoločnosti

KOMBYT – IZOLÁCIE, s.r.o., Trenčín, že

 

od 20.12.2023 do 5.1.2024

 

budú pre našich klientov z r u š e n é  stránkové hodiny

 

z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

 

V prípade nevyhnutných okolností pre potreby

komunikácie je Vám k dispozícii:

– telefónne číslo: 0911 742 088

– e-mailová adresa: kombyt@kombyt.sk

 

Za porozumenie Vám ďakujeme a prajeme príjemné

prežitie vianočných sviatkov.