Služby pre SVB

Služby pre SVB

Spoločenstvá vlastníkov bytov

Pokiaľ nie ste spokojní s doterajšou správou a hľadáte nového správcu –  mandatára, dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou od našej spoločnosti na zabezpečenie činností podľa požiadavky mandanta – Spoločenstva vlastníkov bytov.

Šetríme Váš čas – výhodou našej spoločnosti je e-mailová komunikácia prostredníctvom dvoch e-mailových adries, čím je zabezpečená dostupnosť dokumentov v elektronickej podobe.

Efektívnosť správy bytového domu zabezpečujeme:

 •   Neustálym vyrokovaním najvýhodnejších podmienok pre spoločenstvá
 •   Exkluzívnou cenou pre odber všetkých energií v spoločných priestoroch
 •   Najvýhodnejšími podmienkami poistenia bytového domu a zodpovednosti za škodu
 •   Bezkonkurenčnou cenou nepretržitej 24 h. havarijnej a poruchovej služby

Ponúkame Vám nasledovné služby:

 • Komplexný servis a poradenstvo pre spoločenstvo
 • Spracovanie účtovníctva a daňového priznania
 • Prehľadné výkazy o hospodárení bytového domu
 • Prehľad o stave a čerpaní finančných prostriedkov na bankovom účte bytového domu
 • Aktuálne informácie o stave fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Za kalendárny rok predkladanie správy o činnosti spoločenstva spolu s tvorbou a čerpaním fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Predkladanie správy o činnosti spoločenstva za kalendárny rok
 • Spracovanie harmonogramu revízií pre Vaše SVB
 • Spracovanie, resp. prehodnotenie mesačných predpisov zálohových platieb vlastníkov
 • Sledovanie platieb vlastníkov, odovzdanie zoznamu neplatičov
 • Podrobné vypracovanie ročného vyúčtovania
 • Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a modernizácie Vášho domu
 • Mandatár nedisponuje samostatne s finančnými prostriedkami na účte spoločenstva, prístup má výhradne predseda SVB

Služby nad rámec poplatku na základe mandátnej zmluvy:

 • správa tepelno-technických zariadení – domová kotolňa
 • spracovanie návrhov riešení v oblasti racionalizácie a znižovania energetickej náročnosti bytov a domu
 • poradenstvo a vybavenie úveru v oblasti zatepľovania a rekonštrukcie
 • komplexnú realizáciu rekonštrukcie bytového domu, realizáciu zateplenia
 • používanie webového portálu Po schodoch, ktorý sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a dome pre ich vlastníkov

Garancia

 • Garancia komplexného výkonu správy v technickej, ekonomickej a právnej oblasti
 • Garancia výšky ceny poplatku za mandátne služby 3 roky bez navýšenia
 • Garancia bezpečnosti a stability správcu na trhu

Šetríme váš čas

Výhodou našej spoločnosti je e-mailová komunikácia prostredníctvom dvoch e-mailových adries, čím je zabezpečená dostupnosť dokumentov v elektronickej podobe. 

Máte záujem?

Kontaktujte nás