Služby

Naše služby

Podľa individuálnych požiadaviek klientov spracovávame široké spektrum analýz, najmä v oblasti cien tepelnej energie, pre potreby preukazovania opodstatnenosti jednotlivých druhov nákladových položiek a poskytujeme návrhy riešení v oblasti racionalizácie a znižovania energetickej náročnosti jednotlivých bytových domov, odborné poradenstvo v snahe pomôcť klientom správne sa orientovať v možnostiach zabezpečenia rekonštrukcie, zateplenia a v konečnom dôsledku, zverený majetok nielen spravovať, ale aj zveľaďovať k  ich spokojnosti.

Neprekvapia nás ani nezvyčajné požiadavky, ktoré sa vždy snažíme vyriešiť k maximálnej spokojnosti klientov.